Spotkanie informacyjne nt. form wsparcia oferowanych przez PUP dla niepełnosprawnych

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski informuje, że w dniu 22 października 2015 r. o godz. 11.00 w sali 335 OP – III Piętro w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. form wsparcia oferowanych przez Urząd Pracy skierowanych dla osób niepełnosprawnych.

Spotkanie jest organizowane w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Mam swoje prawa – wsparcie prawne i obywatelskie dla osób niepełnosprawnych”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Szczecin

Wykład będzie poprowadzony przez Pana Marka Królaka – kierownika Referatu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Konsultacje dot. planu zagospodarowania Warszewo-Duńska 2

Prezydent Szczecina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska 2.

Projekt planu będzie wyłożony w dn. 5 – 26 października w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, w godz. 8-15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 21 października w siedzibie BPPM, sala P04, godz. 13:00.

Uwagi można składać na piśmie do 9 listopada. Każdy może wnieść uwagi!


Projekt jest zmianą planu zagospodarowania uchwalonego 24 kwietnia 2008 r. pod nazwą Warszewo-Duńska. Obowiązujący plan można obejrzeć po pobraniu ze strony Urzędu Miasta lub na stronie Rady Osiedla.  Niestety Biuro Planowania nie udostępnia planów będących w trakcie procesu uchwałodawczego. Aby zobaczyć ten plan, należy udać się osobiście do BPPM – można robić zdjęcia i notatki na miejscu.

Poniżej rysunek – załącznik do uchwały o przystąpieniu do zmiany planu. Rysunek nie pokazuje projektowanych zmian, jest jedynie informacją o obszarach wyznaczonych do zmian zapisów mpzp.

warszewo-duńska 2

Budżet Obywatelski na Warszewie

Do 21 października można zagłosować w Budżecie Obywatelskim na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego miasta.

Zachęcamy do głosowania na projekty dotyczące naszego osiedla. W tym roku są to:

63. Park rekreacyjno – sportowy w obrębie Warszewo – Żelechowa przy ul. Królewskiego

65. Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Duńska – Złotowska

68. Naprawa ul. Wkrzańskiej – poprawa nawierzchni – instalacja oświetlenia

71. Park Warszewo-Podbórz

Zagłosować można przez Internet lub tradycyjnie – poprzez oddanie głosu w wersji papierowej.

Więcej informacji o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim na stronie Urzędu Miasta.

>>>ZAGŁOSUJ TUTAJ<<<