Ponowne wyłożenie MPZP Warszewo-Duńska 2

Prezydent Szczecina informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska 2.

Projekt planu jest zmianą dotyczącą kilku obszarów w obowiązującym aktualnie planie Warszewo-Duńska z 2008 r. Projektowane zmiany dotyczą siedmiu obszarów:

  • w rejonie ulicy Podbórzańskiej, w sąsiedztwie Jaworowego Stawu – 4,48 ha
  • w rejonie ulicy Ostoi Zagórskiego, u zbiegu z ulicą Szczecińską – 1,86 ha
  • w rejonie ulicy Rosponda – 0,21 ha
  • w rejonie ulicy Feniksa – 2,33 ha
  • w rejonie ulicy Rostockiej, u zbiegu z ulicą Szczecińską – 0,98 ha
  • w rejonie ulicy Szczecińskiej, u zbiegu z ulicą Poznańską – 0,86 ha
  • w rejonie ulicy Wieczorowskiego – 0,43 ha

W listopadzie 2015 r. Rada Osiedla Warszewo złożyła szereg uwag do pierwotnego projektu planu. Obecne ponowne wyłożenie oznacza, że w projekcie planu pojawiły się zmiany.

Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10.03.2016 r. do 1.04.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.03.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016 r.

Każdy może wnieść uwagi!

Link do ogłoszenia na BIP Szczecin

Debata o BRD i skrzyżowanie Duńska-Złotowska

25 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się debata nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szczecinie.

Jednym z poruszanych tematów były ostatnie wydarzenia na skrzyżowaniu ulic Duńskiej i Złotowskiej na Warszewie. 23 lutego doszło tam do wypadku, w którym na przejściu dla pieszych zginęła 66-letnia kobieta. Od 2007 do 2015 roku odnotowano na tym skrzyżowaniu 35 zdarzeń drogowych, w których ciężko ranna została jedna osoba, a lekko rannych – dziewięć.

W tegorocznym budżecie miasta zapisano 50 000 zł na projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Marcin Charęza – kierownik zespołu ds. organizacji ruchu z Urzędu Miejskiego podkreślał, że jeszcze nie zapadła decyzja czy w miejscu feralnego skrzyżowania powstanie sygnalizacja świetlna czy małe rondo. Decyzja i projekt zostaną wykonane w bieżącym roku, zaś zmiany organizacji ruchu możemy spodziewać się w 2017 roku.

Zachodniopomorska Policja stworzyła mapę wypadków drogowych w województwie. Można ją zobaczyć pod linkiem:

Mapa wypadków drogowych w woj. zachodniopomorskim