Osiedla

  • Osiedla »
  • SM Wspólny Dom - ul. Kostrzewskiego / Złotowska

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.