mpzp warszewo

Ponowne wyłożenie MPZP Warszewo-Duńska 2

Prezydent Szczecina informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska 2.

Projekt planu jest zmianą dotyczącą kilku obszarów w obowiązującym aktualnie planie Warszewo-Duńska z 2008 r. Projektowane zmiany dotyczą siedmiu obszarów:

  • w rejonie ulicy Podbórzańskiej, w sąsiedztwie Jaworowego Stawu – 4,48 ha
  • w rejonie ulicy Ostoi Zagórskiego, u zbiegu z ulicą Szczecińską – 1,86 ha
  • w rejonie ulicy Rosponda – 0,21 ha
  • w rejonie ulicy Feniksa – 2,33 ha
  • w rejonie ulicy Rostockiej, u zbiegu z ulicą Szczecińską – 0,98 ha
  • w rejonie ulicy Szczecińskiej, u zbiegu z ulicą Poznańską – 0,86 ha
  • w rejonie ulicy Wieczorowskiego – 0,43 ha

W listopadzie 2015 r. Rada Osiedla Warszewo złożyła szereg uwag do pierwotnego projektu planu. Obecne ponowne wyłożenie oznacza, że w projekcie planu pojawiły się zmiany.

Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10.03.2016 r. do 1.04.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.03.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016 r.

Każdy może wnieść uwagi!

Link do ogłoszenia na BIP Szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *