Plany zagospodarowania

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Plan miejscowy – MPZP to szczegółowy dokument planistyczny określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. W odróżnieniu od Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, miejscowe plany nie pokrywają całego obszaru miasta. W Szczecinie pokrycie MPZP wynosi obecnie 47,13 % powierzchni miasta. Na tym tle bardzo dobrze wypada Warszewo, które w większości jest pokryte planami zagospodarowania.

MPZP na Warszewie

mpzp
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
PLANY OBOWIĄZUJĄCENr uchwałyData uchwalenia
Warszewo-WkrzańskaLII / 1379 / 102010-10-25
Warszewo-OdolanyXLVII / 894 / 052005-12-12
Osów-Podbórzańska 1VIII/N / 1248 / 102010-07-15
Warszewo-Kredowa 2XLIV / 1113 / 102010-03-01
Warszewo-DuńskaXXI / 561 / 082008-04-24
Warszewo-Duńska 2XIX / 444 / 162016-05-17
Warszewo-DzierżoniaXXIV / 569 / 162016-11-22
WarszewoXXXII / 624 / 052005-01-24
Warszewo-zmiana 2006LXIII / 1162 / 062006-10-16
Warszewo-zmiana 2007VII / 171 / 072007-04-03
Warszewo-SzkołaXXIV / 616 / 082008-07-28
Warszewo 4XLIII / 1260 / 142014-07-21
Warszewo-Duńska 32017-09-12
PLANY WSZCZĘTENR UCHWAŁYDATA UCHWALENIA
Warszewo-Wodozbiórw tokuw toku
Warszewo-Wodozbiór Lasw tokuw toku
Warszewo 5w tokuw toku
Warszewo-Wkrzańska 2w tokuw toku
Warszewo-Rafy Kolarowejw tokuw toku
PLANY UCHYLONENR UCHWAŁYDATA UCHWALENIA
Warszewo-Kredowauchylony2004-05-25
Warszewo-Podbórzańskauchylony2004-07-26
Warszewo-Rostockauchylony2005-01-24

zaktualizowano: sierpień 2017

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.