mpzp warszewo

MPZP Warszewo-Rostocka

Część tekstowa

Tekst planu

Na stronach Urzędu Miejskiego w przypadku tego konkretnego planu brak pozostałych dokumentów, tj. wyrysu ze Studium, rozpatrzenia uwag i sposobu realizacji zadań własnych gminy.

Część rysunkowa

rostocka
kliknij aby powiększyć w nowym oknie

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.