Archiwa tagu: inwestycje

Nowa szkoła – projekt koncepcyjny

Prezentujemy projekt koncepcyjny dla nowej szkoły podstawowej, która ma powstać przy ul. Kredowej w pobliżu Jaworowego Stawu. Budynek szkoły podstawowej przeznaczony ma być dla 1000 uczniów:

 • klasy „0” – 150 uczniów
 • klasy I-IV – 425 uczniów
 • klasy V-VIII – 425 uczniów
nowa szkoła
proj. arch. Anna Patrycja Flicińska

Program funkcjonalny

Główne wejście do budynku nowej szkoły znajdzie się od strony północnej  – od ul. Nowoszkolnej. Od strony ul. Kredowej znajdą się pomieszczenia zaplecza kuchennego i technicznego szkoły. Tam też pojawią się miejsca parkingowe oraz pojemniki na odpady.

Budynek funkcjonalnie będzie podzielony na 3 strefy:

 • część przedszkolna dla dzieci klas „0”
  Znajdzie się na parterze. Będzie posiadać osobną strefę wejściową, własny zespół szatniowy, oraz osobne sanitariaty
 • część szkolna dla dzieci klas „I-VIII”
  Zajmie 3 kondygnacje budynku. Oprócz sal lekcyjnych znajdą się tu również: świetlice, biblioteka z czytelnią, stołówka, aula dla 200 osób.
 • część sportowa
  Ma stanowić niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy, gdyż poza zajęciami dla uczniów, zakłada się prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej również w godzinach pozalekcyjnych. Przewidziano możliwość odcięcia (zamknięcia) budynku dydaktycznego od zespołu sportowego.
  Hala sportowa o wymiarach 22x44m i wysokości ok. 11m będzie posiadała możliwość podzielenia na dwie niezależne przestrzenie za pomocą ścian przesuwnych. Na antresoli znajdzie się widownia na  200 miejsc.

Obiekt w całości będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Budynek będzie wyposażony w windy, łagodne podjazdy oraz specjalne toalety. 

Czytaj dalej Nowa szkoła – projekt koncepcyjny

Trasa pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Podbórzańskiej i Szczecińskiej

Prezentujemy projekt ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Podbórzańskiej i Szczecińskiej.  Koszt inwestycji oszacowano na około 2 mln zł. Realizacja projektu jest wpisana do wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Miasta Szczecin na lata 2019-2020. Przedsięwzięcie będzie obejmować przebudowę około 2 km drogi w zakresie:

– budowy nowych odcinków chodników,
– budowy ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ulicy Podbórzańskiej i północno – zachodniej strony ul. Szczecińskiej,
– budowy miejsc parkingowych,
– przebudowy zjazdów,
– przebudowy przepustu pod jezdnią ul. Podbórzańskiej,
– budowy wyniesionych przejść dla pieszych,
– budowy parkingu dla rowerów ze stojakami typu „U”
– przebudowy następujących sieci uzbrojenia: sieć kanalizacyjna deszczowa, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna, oświetleniowa.
– wycinki części drzew
– kompensacji zieleni w postaci projektowanych zieleńców oraz nasadzeń drzew i krzewów,
– zachowania istniejącego ciągu pieszo – rowerowego między skrzyżowaniami z ulicami Miodową i Morenową.

 1. Plan sytuacyjny z elementami organizacji ruchu (między skrzyżowaniami z ul. Miodową i Morenową)
 2. Plan sytuacyjny z elementami organizacji ruchu (między ul. Morenową a Jaworowym Stawem)
 3. Plan sytuacyjny z elementami organizacji ruchu (między Jaworowym Stawem a skrzyżowaniami z ul. Szczecińską i Poznańską)
 4. Plan sytuacyjny z elementami organizacji ruchu (między ul. Szczecińską i Poznańską a skrzyżowaniem z ul. Wapienną).
zakres-opracowania
Zakres inwestycji