Archiwa tagu: konsultacje

Statuty osiedli do konsultacji

Prezydent Miasta Szczecin, realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), Zarządzeniem Nr 30/14 z dnia 22 stycznia 2014 r., ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów osiedli Miasta Szczecin.

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 10 lutego do 30 marca 2014 r. w formie otwartych spotkań z mieszkańcami, które odbędą się w siedzibach Rad Osiedli, w godzinach dyżuru Rad.

Spotkanie w siedzibie Rady Osiedla Warszewo odbędzie się 27 lutego 2014 r. w godz. 18.30 – 19.30.

 Uwagi będą również przyjmowane na piśmie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116057.asp oraz umieszczonego w Biurze Obsługi Interesantów.

 Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

 Projekty statutów poszczególnych osiedli dostępne są na stronie:http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116057.asp, (formularz na którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi, aktywny będzie od dnia 10 lutego).

 Zarządzenie Nr 30/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2014 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50859.asp?soid=D89DBC0840CE47E990384EF060290541

Głosujemy na projekty dla Warszewa!

Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na 3 projekty dla WARSZEWA. Od poniedziałku 21 bm. można głosować na nasze projekty. Jest szansa na ich realizację. Wiele zależy od Was. Im więcej podpisów tym lepiej. Przypominamy, projekty posiadają następujące numery na liście:

 Nr 25 Budowa mini ronda ul. Złotowska – ul. Duńska – ul. Jemiołowa

Nr 13 Remont dróg rowerowych (Duńska, Krasińskiego).

 Nr 42 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Wodozbiór”.