Archiwa tagu: rada osiedla

Propozycje do budżetu miasta na rok 2018

W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już na posiedzeniu Rady Osiedla w dn. 6 kwietnia osiedlowcy zdecydowali o zgłoszeniu do przyszłorocznego Budżetu Szczecina następujących inwestycji:

 1. Budowa parku na terenie między ulicami Kresową i Kasjopei (osiedle Odolany)
 2. II etap budowy parku Warszewo-Podbórz przy ul. Kalinowej (osiedle Podbórz)
 3. Budowa infrastruktury podziemnej w obszarze Warszewo I – kontynuacja (osiedle Odolany)
 4. Remont ul. Perlistej (okolice pętli autobusu 57)
 5. Budowa oświetlenia oraz chodników wzdłuż ul. Rostockiej

W tym roku radni osiedlowi ograniczyli się do 5 ich zdaniem najpilniejszych inwestycji mających istotny wpływ na polepszenie jakości życia na Warszewie.

Uwaga: zgłoszenie inwestycji do Budżetu Miasta nie jest równoznaczne z ich realizacją w najbliższym czasie. Jest to jedynie narzędzie służące zbieraniu najpilniejszych potrzeb wśród przedstawicieli społeczności osiedlowych. To czy propozycje zostaną wpisane do Budżetu Szczecina zależy przede wszystkim od możliwości finansowych miasta.

Więcej informacji o budżecie Szczecina w specjalnym serwisie Urzędu Miasta – budzet.szczecin.pl

Rower miejski na ul. Duńskiej wygrywa głosowanie w SBO 2017

W głosowaniu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 wśród projektów małych dla dzielnicy Północ największą liczbę głosów otrzymał projekt budowy stacji Roweru Miejskiego przy ul. Duńskiej.  Nowa stacja powstanie w okolicy przystanku autobusowego „Duńska”. Dokładne usytuowanie stacji zostanie uzgodnione w porozumieniu z wnioskodawcami projektu.
Na projekt zagłosowało 1286 mieszkańców.

Wyniki głosowania SBO 2017

Wkrótce mieszkańcy osiedli Warszewo oraz Arkońskie-Niemierzyn będą mogli korzystać z nowego środka komunikacji publicznej. Sukces w głosowaniu nie byłby możliwy bez zaangażowania członków Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej przy RO Warszewo, a zwłaszcza Wojtka Knapa, który zgłosił projekt wspólnie z Łukaszem Kadłubowskim z RO Niebuszewo.

Warto dodać że to kolejny sukces Warszewa w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. W ubiegłorocznej edycji wygrał projekt budowy Parku Warszewo-Podbórz w bliskiej okolicy nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Podbórzańskiej. W tym roku czeka nas realizacja tej inwestycji.

Projekt budżetu miasta Szczecin na 2017 rok – planowane inwestycje na Warszewie

W dniu 15 listopada br. Prezydent Miasta Szczecina przedłożył projekt Budżetu Miasta Szczecina na 2017 r. Przedstawiamy zadania na terenie osiedla Warszewo z planem realizacji w 2017 r.:

 1. Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej), kwota 1 000 000 zł.
 2. Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej, kwota 600 000 zł.
 3. Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego, kwota 500 000 zł z prognozą budżetu na 2019 r. w wysokości 5 000 000 zł.
 4. Przebudowa i uzbrojenie ul. Czeskiej oraz ul. Ogródkowej. W ramach tej inwestycji przewiduje się budowę nowej nawierzchni ulic, wykonanie uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną oraz wykonanie oświetlenia ulic. Kwota 2 051 070 zł.
 5. Zagospodarowanie terenu parku Warszewo-Podbórz – ETAP I w zakresie regulacji cieku Warszowiec, budowy ścieżek rowerowych, placów zabaw i rekreacji (powierzchnia działki 19.513 m2). Kwota 2 440 000 zł.
 6. Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie, kwota 1 000 000 zł z prognozą budżetu na 2018 r. w wysokości 29 700 000 zł i 29 000 000 zł w 2019 r.
 7. Przebudowa ulic Andersena*, Północnej i Wapiennej, kwota 500 000 zł z prognozą budżetu na 2019 r. w wysokości 4 730 000 zł.

Projekt Budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok : TUTAJ

*ul. Andresena jest położona w granicach osiedla Osów.