Archiwa tagu: rozwój przestrzenny

Publiczne wyłożenie MPZP „Warszewo-Dzierżonia”

Prezydent Szczecina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Dzierżonia”.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 1,92 ha. Projektowane zmiany dotyczą ulicy Ks. Jana Dzierżonia z przyległymi do niej terenami, na odcinku od skrzyżowania w rejonie ulicy Na Stoku do skrzyżowania z ulicą Szwedzką.

Przedmiotem planu jest układ komunikacyjny z systemem infrastruktury technicznej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 30.08.2016 r. do 19.09.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.09.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 4 października 2016.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

Dzierżonia

Przystąpienie do sporządzania MPZP „Warszewo-Duńska 3”

Plan jest zmianą części planu zagospodarowania „Warszewo-Duńska” z 2008 roku.

Plan obejmuje obszar o powierzchni 3,16 ha położony w granicach administracyjnych osiedli Warszewo i Osów w dzielnicy Północ, w rejonie ulic: Fińskiej, Złotowskiej, Na Stoku.

Przedmiotem planu są: tereny usług z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. K. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, p. 108-114, I piętro, w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie 22 dni od daty ukazania się Ogłoszenia – tj. do 10 sierpnia 2016.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

plan
Granica terenu objętego przystąpieniem do sporządzania mpzp

Kolejne zmiany w planach zagospodarowania – „Warszewo 5”

Na sesji w dn. 17-05-2016 Rada Miasta Szczecin zadecydowała o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Warszewo 5.

Projekt będzie zmianą zapisów dotyczących czterech obszarów o łącznej powierzchni 6,1 ha, których sposób zagospodarowania obecnie określa plan Warszewo-Rostocka z 2005 roku.

Uchwała Rady Miasta ws. przystąpienia do sporządzania planu „Warszewo 5”

zmiany
Obszary wytypowane do zmian