Archiwa tagu: Szczecin

Młodzieżowy Uniwersytet Medyczny PUM

Zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w kolejnej edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM).

Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi:
1. edukacja młodzieży,
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych,
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu,
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach,
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi,
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim,
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…,
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM,
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych,
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie – najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim,
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają
1. certyfikat ukończenia MAM PUM,
2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum w rubryce osiągnięcia ucznia.

Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 6 października 2016 do 30 kwietnia 2017, o godzinie 17.00.

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu z biologii, fizyki i chemii.
Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 30 września 2016 roku, o godzinie 20.00.
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
www.lo4.szczecin.pl
https://www.pum.edu.pl/studia/mam-pum

Projekt  finansowany jest ze środków Miasta Szczecin.

Trasa Rowerowa północnych osiedli Szczecina

Zaprojektowana trasa rowerowa zaczyna się na osiedlu Żelechowa przy skrzyżowaniu dróg – ul. Obotryckiej i ul. Hożej a kończy przy północnej granicy administracyjnej Szczecina – na osiedlu Skolwin.

Całkowita długość trasy wynosić będzie ok. 11 km. Jej koszt to w sumie ok. 31,5 mln zł. Potencjalna budowa trasy rowerowej została podzielona na 4 etapy:

 1. Etap – ul. Hoża
  odcinek ok. 300 m
  koszt ok. 0,3 mln zł
 2. Etap – ul. Robotnica
  odcinek ok. 650 m
  koszt 2,7 mln zł
 3. Etap – ul. Dębogórska, ul. Wiszesława, ul. Strzałowska
  odcinek ok. 2,5 km
  koszt ok. 5,0 mln zł
 4. Etap – ul. Światowida, ul. Lipowa, ul. Nad Odrą, ul. Stołczyńska
  odcinek ok. 7,5 km
  koszt ok. 23,5 mln zł

Dotychczas powstał Program Funkcjonalno-Użytkowy trasy. Kolejny etap projektowy to projekt budowlany. Inwestycja nie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Szczecina do roku 2020, więc kolejnych kroków w realizacji trasy możemy spodziewać się najwcześniej po roku 2020.

Mimo, że planowana trasa rowerowa nie znajduje się na terenie Warszewa, to z pewnością może być wartościowa dla mieszkańców naszego osiedla, ułatwiając komunikację w kierunku Odry. Dlatego RO Warszewo włączyła się w pozytywny lobbing na rzecz powstania tej drogi. W siedzibie Rady odbyło się kilka spotkań w tej sprawie z przedstawicielami magistratu.

trasa rowerowa
kliknij aby powiększyć