Archiwa tagu: transport i komunikacja

Trasa Rowerowa północnych osiedli Szczecina

Zaprojektowana trasa rowerowa zaczyna się na osiedlu Żelechowa przy skrzyżowaniu dróg – ul. Obotryckiej i ul. Hożej a kończy przy północnej granicy administracyjnej Szczecina – na osiedlu Skolwin.

Całkowita długość trasy wynosić będzie ok. 11 km. Jej koszt to w sumie ok. 31,5 mln zł. Potencjalna budowa trasy rowerowej została podzielona na 4 etapy:

 1. Etap – ul. Hoża
  odcinek ok. 300 m
  koszt ok. 0,3 mln zł
 2. Etap – ul. Robotnica
  odcinek ok. 650 m
  koszt 2,7 mln zł
 3. Etap – ul. Dębogórska, ul. Wiszesława, ul. Strzałowska
  odcinek ok. 2,5 km
  koszt ok. 5,0 mln zł
 4. Etap – ul. Światowida, ul. Lipowa, ul. Nad Odrą, ul. Stołczyńska
  odcinek ok. 7,5 km
  koszt ok. 23,5 mln zł

Dotychczas powstał Program Funkcjonalno-Użytkowy trasy. Kolejny etap projektowy to projekt budowlany. Inwestycja nie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Szczecina do roku 2020, więc kolejnych kroków w realizacji trasy możemy spodziewać się najwcześniej po roku 2020.

Mimo, że planowana trasa rowerowa nie znajduje się na terenie Warszewa, to z pewnością może być wartościowa dla mieszkańców naszego osiedla, ułatwiając komunikację w kierunku Odry. Dlatego RO Warszewo włączyła się w pozytywny lobbing na rzecz powstania tej drogi. W siedzibie Rady odbyło się kilka spotkań w tej sprawie z przedstawicielami magistratu.

trasa rowerowa
kliknij aby powiększyć

Mamy rondo

W końcu jest. Nowe rondo na skrzyżowaniu ulicy Duńskiej i Złotowskiej. Przypomnijmy, przedstawiciele Rady Osiedla Warszewo dwukrotnie występowali (w kadencji 2011-15) z projektem przebudowy skrzyżowania. Rondo było jedną z propozycji.

Przechwytywanie

Na skrzyżowaniu Duńskiej i Złotowskiej powstanie rondo

Na kolegium prezydenckim zapadła decyzja o jak najszybszej zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Duńskiej, Złotowskiej, Włoskiej w związku z dramatycznymi wydarzeniami ostatnich tygodni. Przypomnijmy, że projekt przebudowy skrzyżowania był dwukrotnie zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego przez przedstawicieli Rady Osiedla Warszewo.

Nowe rondo i zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu wprowadzone zostaną na przełomie marca i kwietnia b.r.

W pierwszym etapie nastąpi zmiana organizacji ruchu za pomocą oznakowania poziomego i pionowego. Ruch okrężny zostanie wprowadzony na zasadzie mini-ronda o promieniu 8 m – podobnie jak w na skrzyżowaniu ulic Rayskiego/Mazurska oraz na skrzyżowaniu Zawadzkiego/Klonowica. Wszystkie wloty na skrzyżowanie projektuje się jako podporządkowane, oznaczone znakami A-7 ustąp pierwszeństwa z C-12 ruch okrężny.

W drugim etapie po uznaniu, że nowa organizacja ruchu poprawiła bezpieczeństwo ruchu pieszego, nie pogarszając płynności ruchu kołowego na pozostałych wlotach, wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu wprowadzająca wyniesienie centralnej wysepki najazdowej w formie zabruku.

rondo duńska złotowska

Zmiana organizacji ruchu spowoduje aż dwukrotne odgięcie toru jazdy pojazdu (na kierunku od Warszewa do Centrum) wpływając tym samym na zmniejszenie prędkości dojazdowej zarówno do przejścia dla pieszych jak i skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Zadaniem zmiany organizacji ruchu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie prędkości dojazdowej do skrzyżowania oraz poprawę płynności włączenia się pojazdów z dróg podporządkowanych w ciąg ul. Duńskiej.

Link do ogłoszenia o zmianach na oficjalnej stronie UM Szczecin.