Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Prezydent Szczecina informuje o konsultacjach społecznych, których celem będzie zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 09 sierpnia 2017 r. do dnia 08 września 2017 r w formie:

1) prezentacji diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, która odbędzie się:
a) w dniu 09 sierpnia 2017 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;
b) w dniu 12 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;

2) zbierania od mieszkańców w terminie od 9 sierpnia 2017 r. do 08 września 2017 r. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, przedstawionych na prezentacjach, o których mowa w pkt 1 oraz dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjmowane są za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,
2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,
4) złożenie podczas prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

2 komentarze do “Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023”

  1. Bardzo pożądana inicjatywa. Zastanawiam się jednak, czy obraz nie będzie rozmyty, gdy zgłosi się za dużo wniosków. Przecież jak mówi przysłowie: gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Prowadzę własną firmę specjalizującą się w dekoracjach na ściany i gdybym rozpisał wśród pracowników ankietę na temat: „który wzór fototapety jest ładniejszy”, to sądzę, że do sklepu nie trafiłby żaden :) Ciekawy jestem czy jest przewidziane jakieś sito, które pozwala inicjatywie osiągnąć kompromis. Oczywiście popieram, bo każda konsultacja społeczna jest pożądana, gdy wydawane są publiczne pieniądze.

    1. Dzień dobry,
      Nie odpowiem wprost na te wątpliwości. Dla jednych partycypacja społeczna to przerzucanie na obywateli niechcianych obowiązków. Markus Miessen nazywa to outsourcingiem odpowiedzialności. Dla drugich partycypacja, współdecydowanie, zaangażowanie – to kluczowe parametry funkcjonowania miasta w wymiarze obywatelskim. Jak powiedział Edwin Bendyk „Martwej demokracji technika nie ożywi, żywej demokracji może pomóc, zwiększając efektywność procesów zarządzania i współzarządzania miastem. Tylko aby tak się z kolei stało, technika nie może być traktowana jedynie jak aplikacja do wdrożenia przez specjalistów, tylko jej wdrożenie musi wynikać ze sposobu myślenia wszystkich zaangażowanych w procesy miejskie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *