debata

Debata społeczna nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego

W dniu 25.02.2016 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie organizuje debatę społeczną dotyczącą poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
mieszkańców Szczecina.

W spotkaniu udział wezmą mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta z terenu dzielnic Śródmieście, Zachód oraz Północ, a także przedstawiciele podmiotów współpracujących z Policją na rzecz budowania bezpieczeństwa w lokalnym środowisku.

Debata społeczna jest doskonałą formą komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Umożliwia poznanie problemów oraz oczekiwań lokalnej społeczności, a także włącza obywateli w wypracowanie sposobów eliminacji występujących zagrożeń.

Zaktywizowanie społeczności do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa jest cennym elementem w procesie eliminowania zagrożeń stosowanym w krajach Europy i poprawia skuteczność działania Policji oraz innych instytucji powołanych do służby na rzecz społeczeństwa. Wymaga jednak wypracowania systemu wymiany informacji oraz przybliżenia obywatelom zakresu kompetencji poszczególnych instytucji, urzędów oraz organizacji mogących pomóc w rozwiązaniu problemów.

Udział w debacie jest okazją do wskazania problemów utrudniających właściwe funkcjonowanie mieszkańców naszego miasta oraz przedstawienia propozycji współdziałania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Debata odbędzie się 25 lutego 2016 w godz. 17-19 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin – Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *