Bystry Rów

Ciek o długości ok. 1,5 km. Bystry Rów wypływa w centralnej części osiedla Warszewo, na południe od ul.Szczecińskiej, płynie od źródeł w kierunku południowym. Większa część biegu Bystrego Rowu jest równoległa do ulicy Duńskiej, z której okolic przyjmuje on wodę deszczową. W połowie długości cieku w wąskiej dolinie między wzgórzami (na wysokości ulicy Belgijskiej) znajdują się zbiorniki retencyjne wód deszczowych. Poniżej zbiorników ciek dopływa do północnej granicy ogródków działkowych zlokalizowanych przy końcu ul. Krasińskiego, a następnie wpływa do zakrytego kanału, płynie nim do wysokości ul. Łuczniczej, a następnie uchodzi do kanalizacji miejskiej. Niemiecka nazwa – Teufelstall.

Zobacz Mapa fizjograficzna Warszewa

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.