Czarny Staw

Sztucznie powstały staw w Stokach pod Warszewem, z lewej strony ul. Duńskiej. Pozostałość po dawnej cegielni. W latach 2006-12 wokół Stawu wybudowano zespół budynków mieszkalnych Osiedle nad Stawem. Nowa zabudowa zachwiała równowagę lokalnych stosunków wodnych, w rezultacie Czarny Staw zaczął wysychać. W 2015 roku wspólnota mieszkaniowa Osiedla nad Stawem zasiliła zbiornik 1300 litrami wody.

Zobacz Mapa fizjograficzna Warszewa

 

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.