Jaworowy Staw

Glinianka po istniejącej tam jeszcze przed I Wojną Światową cegielni. Położony jest tuż u wylotu z Warszewa ul. Podbórzańskiej i Kredowej. Staw otoczony bujną roślinnością łąkową i krzewami, posiadał zawsze krystalicznie czystą wodę oraz bogaty rybostan. Na początku XXI w. do stawu doprowadzono spływ wód kanalizacji burzowej z pobliskiej jezdni ul. Podbórzańskiej, wskutek czego woda w stawie jest zanieczyszczana ulicznymi chemikaliami, ginie rybostan.

Zobacz Mapa fizjograficzna Warszewa

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.