Staw na Pustkowiu

Niewielki stawek na północ od Warszewa z prawej strony ul. Kredowej pośród podmokłych i bagiennych terenów. Jest prawdopodobnie pozostałością glinianki po istniejącej tam cegielni.

Zobacz Mapa fizjograficzna Warszewa

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.