Staw przy ul. Włoskiej

Glinianka będąca pozostałością po dawnej cegielni. Od północy graniczy z ulicą Włoską, od południa z ogrodami działkowymi. Znajduje się już w granicach administracyjnych osiedla Niebuszewo. Istnieją wątpliwości co do nazwy zbiornika, gdyż tuż obok znajduje się malutki Staw za Stokiem.

Zobacz Mapa fizjograficzna Warszewa

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.