Staw za Stokiem

Niewielki staw znajduje się pomiędzy dużo większym Stawem przy ul. Włoskiej a zbiornikami retencyjnymi Bystrego Rowu. Nie ma do końca pewności, który ze zbiorników – większy czy mniejszy nazywa się Stawem za Stokiem.

Zobacz Mapa fizjograficzna Warszewa

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.