Warszewiec

Warszewiec to strumień o długości ok. 5 km, nad którym stwierdzono występowanie osadnictwa ludzkiego w neolicie. W średniowieczu i do końca XIX w. pobudowano nad nim szereg młynów wodnych. Pozostały po nich ślady w postaci stawów spiętrzających wody. Jednym z młynów był Kukułczy Młyn (niem. Kucken Mühle), istniejący już w XVII w.

Strumień bierze swój początek na podmokłych łąkach w okolicach ulicy Kalinowej. Warszewiec opływa Warszewo półkoliście, a następnie kieruje się na południe, po przepłynięciu ok. 1 kilometra przyjmuje z prawego brzegu Warszówkę. Płynie głęboką doliną (miejscami krytym kanałem), która od ulicy Chopina przechodzi w rynnę erozyjną. Płynąc wzdłuż ul. Wł. Broniewskiego dopływa do Placu Matki Polki, gdzie wpływa do krytego kanału. Warszewiec przepływa kanałem jeszcze ok. 2 km, po czym uchodzi do Osówki.

Nazwa niemiecka – Kuckuckmühler-Bach, Kickemühler-Bach jest topograficzna, oznacza Kukułczy Młyński Potok. Nazwa polska nowa, topograficzna, wyprowadzona od nazwy dzielnicy Warszewo.

Zobacz Mapa fizjograficzna Warszewa

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.