inwestycje dzielnicy

Inwestycje na Warszewie w roku 2016

W Budżecie miasta Szczecina na 2016 rok znalazły się inwestycje, które w bieżącym roku bądź w najbliższych latach usprawnią funkcjonowanie oraz poprawią jakość życia na Warszewie.

Budżet Miasta Szczecin na 2016 rok – cały dokument

Link do serwisu BIP z dokumentami Budżetu z lat ubiegłych

Poniżej lista inwestycji z dokumentu budżetu – część 3 objaśniająco-opisowa – budżet zadaniowy – rodział 3.6 Opis wydatków majątkowych wg sfer w układzie zadaniowym.

3.6.4. Gospodarka komunalna

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej
 • wydatki w 2016: 20 000 zł
 • cel zadania: Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej
 • działania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej
 • wydatki w 2016: 100 000 zł
 • cel zadania: poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście
 • działania: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie oświetlenia i chodników
 • wskaźniki: 200 m oświetlonego odcinka
 • harmonogram: realizacja w latach 2016-17, łączne nakłady – 1 300 000 zł
Zagospodarowanie Parku Lipy
 • wydatki w 2016: 40 000 zł
 • cel zadania: poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych
 • działania: wykonanie dokumentacji projektowej, rewitalizacja parku

3.6.5. Gospodarka mieszkaniowa

Osiedle Warszewo
 • wydatki w 2016: 3 372 585 zł
 • cele zadania: 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta, 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej, 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej
 • działania: roboty budowlane – ul. Czeska, Cieszyńska, Pozdawilska
 • wskaźniki:  dł. przebudowanych dróg – 3,3 km, dł. sieci kanalizacji deszczowej – 715 mb, liczba punktów świetlnych – 23 pkt.
 • harmonogram: realizacja w latach 2002-2019, łączne nakłady – 37 190 479 zł

3.6.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Realizacja budżetu obywatelskiego
 • wydatki: 6 733 945 zł
 • cele zadania: realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu miasta
 • działania: 1.Budowa boiska sportowego przy ul. Orlej, 2. Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia, 3. Utwardzenie nawierzchni ul. Głębokiej, 4. Park Warszewo-Podbórz (projekt budowlany) – 100 000 zł, 5. Zagospodarowanie terenu parku Warszewo-Podbórz Etap I w zakresie: regulacji cieku Warszowiec, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw i rekreacji – 2 450 000 zł

3.6.11. Transport i Komunikacja

Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi-Zagórskiego
 • wydatki w 2016: 1 200 000 zł
 • cele zadania: 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta, 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej
 • działania: 1. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Kredowej, 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Ostoi-Zagórskiego, 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Urlopowej
 • harmonogram: realizacja w latach 2015-19, łączne nakłady – 15 200 000 zł
Modernizacja ul. Na Stoku
 • wydatki w 2016: 100 000 zł
 • cele zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego
 • działania: 1. Wykonanie opracowania wielobranżowego projektu, 2. Modernizacja ulicy
 • wskaźniki: odcinek 300 m
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników
 • wydatki w 2016: 2 275 400 zł
 • cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym
 • działania: 1. Wymiana nawierzchni na ul. Sczanieckiej, 2. Naprawa (wymiana) warstwy ścieralnej na ulicach: Pokoju, Robotniczej, Złotowskiej (na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Jantarowej – 380 000 zł), św. Marcina, Roentgena, Lompy
 • harmonogram: realizacja w latach 2015-22, łączne nakłady 14 400 000 zł
Przebudowa skrzyżowania ulic Duńskiej i Złotowskiej
 • wydatki w 2016: 50 000 zł
 • cel zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych
 • działania: wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Duńska-Złotowska
Przebudowa ulicy Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)
 • wydatki w 2016: 7 900 zł
 • cel zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych
 • działania: opracowanie dokumentacji projektowej
 • harmonogram: realizacja w latach 2015-17, łączne nakłady 339 487 zł
Przebudowa ulic Andersena, Północnej, Wapiennej
 • wydatki w 2016: 2 263 000 zł
 • cele zadania: poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
 • działania: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej, 2. Roboty budowlane – rozpoczęcie
 • harmonogram: realizacja w latach 2014-17, łączne nakłady 9 672 000 zł

Jeden komentarz do “Inwestycje na Warszewie w roku 2016”

 1. KIEDY ODBĘDZIE SIĘ REWITALIZACJA KAMIENICY PRZY UL.POZNAŃSKIEJ 7-TAM TEŻ MIESZKAJĄ LUDZIE,JEDNI Z NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW WARSZEWA,KAMIENICA NIGDY NIE BYŁA REMONTOWANA…….A MOGŁABY WYGLĄDAĆ ŁADNIE OBOK PLACYKU ZE SŁONIEM….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *