mpzp warszewo

Konsultacje dot. planu zagospodarowania Warszewo-Duńska 2

Prezydent Szczecina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska 2.

Projekt planu będzie wyłożony w dn. 5 – 26 października w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, w godz. 8-15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 21 października w siedzibie BPPM, sala P04, godz. 13:00.

Uwagi można składać na piśmie do 9 listopada. Każdy może wnieść uwagi!


Projekt jest zmianą planu zagospodarowania uchwalonego 24 kwietnia 2008 r. pod nazwą Warszewo-Duńska. Obowiązujący plan można obejrzeć po pobraniu ze strony Urzędu Miasta lub na stronie Rady Osiedla.  Niestety Biuro Planowania nie udostępnia planów będących w trakcie procesu uchwałodawczego. Aby zobaczyć ten plan, należy udać się osobiście do BPPM – można robić zdjęcia i notatki na miejscu.

Poniżej rysunek – załącznik do uchwały o przystąpieniu do zmiany planu. Rysunek nie pokazuje projektowanych zmian, jest jedynie informacją o obszarach wyznaczonych do zmian zapisów mpzp.

warszewo-duńska 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *