Podbórz

Niewielkie osiedle w północnej części Warszewa, tuż przy granicy Szczecina z gminą Police. Od wschodu ograniczone drogą leśną – przedłużeniem ul. Kredowej. Od południa granica przebiega wzdłuż ul. Śródleśnej. Większość osiedla to tereny Lasu Arkońskiego pomiędzy ulicą Podbórzańską i Kredową. Współcześnie Podbórz jest utożsamiany z nowymi zespołami zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Podbórzańskiej od ulicy Limby i Maciejkowej na południu aż po granicę lasu na północy.

Znaczna część osiedla administracyjnie należy do Warszewa, tereny na zachód od ulicy Podbórzańskiej to już Osów.

podbórz warszewo
Granice osiedla Podbórz

Historia osiedla

Osiedle Podbórz ulokowano przy dzisiejszej ul. Śródleśnej. W XIX w. na miejscu leśniczówki przy ul. Podbórzańskiej postawiono restaurację Waldschlösschen. Budynek położony był na niewielkim wzniesieniu nad drogą.

W 1922 roku w okolicy zbudowano dwa duże place zabaw dla dzieci. Znajdujący się naprzeciwko restauracji – po drugiej stronie ul. Podbórzańskiej budynek wyremontowano urządzając w nim dom dziecka dla 40 wychowanków. Znajdujący się w pobliżu Staw na Odludziu służył dzieciom za kąpielisko.

Przed wojną Podbórz zamieszkiwało 51 osób, znajdowało się tu w sumie 10 budynków.

Działania wojenne ominęły tą część Szczecina, jednak po wojnie budynki nie zostały zasiedlone. Z czasem podupadające zabudowania zostały rozebrane. Do naszych czasów przetrwały fundamenty, piwnice i resztki płotu dawnego osiedla.

podbórz warszewo szczecin
Restauracja Warsower Waldschloss, 1909 r.
podbórz warszewo szczecin dom dziecka
Dom dziecka przy ul. Podbórzańskiej, 1933 r.

Współcześnie

Początek XXI wieku to budowa po wschodniej stronie ul. Podbórzańskiej tzw. osiedla Lisie Pole składającego się z domów jednorodzinnych. Kolejne lata to budowa nowych domów willowych po zachodniej stronie ul. Podbórzańskiej.

Od 2008 roku po zachodniej stronie ul. Podbórzańskiej sukcesywnie powstają nowe budynki wielorodzinne. W 2012 roku przy ul. Maciejkowej otwarto dyskont Biedronka, tym samym centrum aktywności osiedla zogniskowało się na placu parkingowym przed sklepem.

Od września 2009 roku ulicą Podbórzańską kursuje autobus linii 87. Pętla i przystanek końcowy znajdują się na skraju lasu przy skrzyżowaniu ulic Podbórzańskiej i Miodowej.

Nazwa Podbórz

Nazwa polska pseudotopograficzna obowiązuje od 1945 roku. Pochodzi o wyrażenia pod borem w nawiązaniu do głównej drogi – ul. Podbórzańskiej. Nazwa niemiecka Waldschlösschen bei Buchholz jest nazwą kulturową złożoną z wyrazów Wald – las i Schlösschen – zameczek, czyli Zameczek Leśny koło Bukowa. Inna niemiecka nazwa osiedla to Seidel’s Ruh.


Źródła:
  • Marek Łuczak „Warszewo” Szczecin 2007
  • T.Białecki, L.Turek-Kwiatkowska „Szczecin stary i nowy” Szczecin 1991
  • „Encyklopedia Szczecina” pod red. T.Białeckiego, Szczecin 2015
  • pomeranica.pl – Encyklopedia Pomorza Zachodniego

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.