mpzp warszewo

Ponowne wyłożenie MPZP Warszewo-Duńska 2

Prezydent Szczecina informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska 2.

Projekt planu jest zmianą dotyczącą kilku obszarów w obowiązującym aktualnie planie Warszewo-Duńska z 2008 r. Projektowane zmiany dotyczą siedmiu obszarów:

  • w rejonie ulicy Podbórzańskiej, w sąsiedztwie Jaworowego Stawu – 4,48 ha
  • w rejonie ulicy Ostoi Zagórskiego, u zbiegu z ulicą Szczecińską – 1,86 ha
  • w rejonie ulicy Rosponda – 0,21 ha
  • w rejonie ulicy Feniksa – 2,33 ha
  • w rejonie ulicy Rostockiej, u zbiegu z ulicą Szczecińską – 0,98 ha
  • w rejonie ulicy Szczecińskiej, u zbiegu z ulicą Poznańską – 0,86 ha
  • w rejonie ulicy Wieczorowskiego – 0,43 ha

W listopadzie 2015 r. Rada Osiedla Warszewo złożyła szereg uwag do pierwotnego projektu planu. Obecne ponowne wyłożenie oznacza, że w projekcie planu pojawiły się zmiany.

Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10.03.2016 r. do 1.04.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.03.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016 r.

Każdy może wnieść uwagi!

Link do ogłoszenia na BIP Szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *