mpzp warszewo

Przystąpienie do sporządzania MPZP „Warszewo-Duńska 3”

Plan jest zmianą części planu zagospodarowania „Warszewo-Duńska” z 2008 roku.

Plan obejmuje obszar o powierzchni 3,16 ha położony w granicach administracyjnych osiedli Warszewo i Osów w dzielnicy Północ, w rejonie ulic: Fińskiej, Złotowskiej, Na Stoku.

Przedmiotem planu są: tereny usług z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. K. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, p. 108-114, I piętro, w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie 22 dni od daty ukazania się Ogłoszenia – tj. do 10 sierpnia 2016.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

plan
Granica terenu objętego przystąpieniem do sporządzania mpzp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *