Czarny

Szlak do Polany Harcerskiej

Szlak czarny przebiega od siedziby Rady Osiedla Warszewo przy ul. Szczecińskiej przez ulicę Chłodną i Miodową do Polany Harcerskiej w Lesie Arkońskim.

Długość trasy: 4,2 km

źródło: Mapa turystyczno-przyrodnicza Szczecina i okolic

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.