Czerwony

Szlak „Ścieżkami Dzików”

Szlak czerwony biegnie od pętli tramwajowej przy ulicy Arkońskiej, przez Osów, Podbórz, Dolinę Bystrego Potoku, Goślice aż do granicy Szczecina i Polic – przystanku PKP Szczecin Mścięcino.

Długość trasy: 14,6 km

źródło: Mapa turystyczno-przyrodnicza Szczecina i okolic

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.