Ścieżka edukacyjna

Warszewska Ścieżka Edukacyjna jest inicjatywą Stowarzyszenia Nasze Warszewo. Obejmuje 16 cennych historycznie lub przyrodniczo punktów.

1. Szkoła przy ul. Duńskiej została zbudowana w latach 30-tych XX w. wraz z rozwojem osiedli Odolany oraz Stoki. Szkoła Podstawowa nr 29, późniejsza SP 7 otrzymała budynek po zakończeniu wojny.  Obecnie w budynku mieści się prywatne przedszkole.
ścieżka edukacyjna szkoła

 

2. Cmentarz wsi Warszewo utworzony ok. 1870 r. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z lat 20-tych XX w. Po zagospodarowaniu w 2008 r. teren pełni funkcje parkowe.
ścieżka edukacyjna cmentarz

 

3. Filia Zakładu wychowawczego z Żelechowej powstała przy ul. Poznańskiej w 1886 r. Do 1948 r. parter budynku zajmowała polska szkoła. Ostatecznie obiekt przejęty został przez Radio Szczecin.
ścieżka edukacyjna zakłady żelechowskie

 

4. Kościół pw. św. Antoniego wzniesiono w 1865 r. Jednonawową neogotycką budowlę zwieńczyła strzelista wieża, na której umieszczono taras widokowy wraz z dzwonnicą. Polska parafia została erygowana 1 sierpnia 1948 r.

5. Gniazdo bocianie zostało przeniesione na murowany komin starej piekarni w pobliżu kościoła w 1958 r. Od 2008 r. życie bocianów z warszewskiego gniazda śledzi kamera portalu warszewo.pl

6. Rzeźba słonia została stworzona w 1934 r. przez niemieckiego artystę Kurta Schwerdtfegera. Ustawiona pośrodku niewielkiego zbiornika wodnego pełniła funkcję fontanny.
ścieżka edukacyjna rzeźba

 

7. Jaworowy Staw jest pozostałością po dawnej kopalni należącej do wybudowanej w drugiej połowie XIX w. cegielni Maxa Waltera.ścieżka edukacyjna jaworowy

 

8. Staw pod Lasem jest użytkiem ekologicznym z bogatymi okazami fauny i flory.

9. Okręgowy dom dziecka przy ul. Podbórzańskiej powstał w 1922 r. zapewniając bardzo wysoki poziom pobytu dla 40 dzieci. W sąsiedztwie kompleksu zbudowano place zabaw oraz boiska.

10. Dolina Bystrego Potoku jest zachowanym w stanie naturalnym obszarem cieku źródliskowego. Wzdłuż strumienia rosną okazałe egzemplarze buków oraz dębów, w tym o rozmiarach pomnikowych.

11. Pomnik Sportowców ze Związku Gimnastycznego i Sportowego Szczecin-Drzetowo poległych w I Wojnie Światowej. Odbudowany w 2008 r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia Nasze Warszewo.

12. Osiedle Goślice powstało w 1816 r. Pierwotnie nosiło nazwę Jurkens Todtenschlag zmienioną w II połowie XIX w. na Vogelsang.

13. Polana wypoczynkowa to zabezpieczony teren z wydzielonym miejscem na ognisko, drewnianymi stołami i ławami.
ścieżka edukacyjna polana

 

14. Wieża Widokowa przy Wodozbiorze powstała w 2012 r.ścieżka edukacyjna wieża

 

15. Wysoki Staw zwany przez mieszkańców Murowańcem na początku XX w. był ujęciem wody dla północnych dzielnic Szczecina.ścieżka edukacyjna murowaniec

 

16. Folwark w Starym Bukowie został założony w 2. połowie XIX w. Z całego kompleksu do dziś zachowały się jedynie kamienne fundamenty dworu, betonowe fontanny, mostek i potężne filary pawilonu w południowej części majątku.ścieżka edukacyjna bukowo

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.