Zielony

Szlak przez Las Arkoński i Wzgórza Warszewskie

Szlak zielony prowadzi od pętli tramwajowej przy ulicy Arkońskiej, wzdłuż koryta Osówki, przez osiedle Goślice, Przęsocin aż do stacji PKP przy Papierni Skolwin.

Długość trasy: 14 km

źródłoMapa turystyczno-przyrodnicza Szczecina i okolic

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.