Statuty rad osiedli do zmiany

Za nami pierwsze spotkanie z cyklu dyskusji nad opracowaniem nowych statutów rad osiedli, które odbyło się 15 czerwca w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Radni osiedlowi starali się odpowiedzieć na pytanie jak dostosować najważniejsze potrzeby lokalnych społeczności, do szybko zmieniających się realiów. Z jednej strony dostrzeżono potrzebę głębokiej reformy struktur rad, polegającej na zwiększeniu efektywności ich działania czy większej synergii z Radą Miasta, z drugiej, skupiono się na bieżących problemach poszczególnych dzielnic miasta. Przedstawiciele rad zgodzili się, że należy rozpocząć od zmiany statutów. Zgodnie z tym rada osiedla „Warszewo” zgłosiła swoje propozycje do rozdziału I i II statutu, a także zaproponowała zmiany granic osiedla „Warszewo”. Kolejne spotkanie odbędzie się w lipcu br. O dokładnym terminie będziemy jeszcze informować.

Propozycje do statutu Rad Osiedli_Rada Osiedla Warszewo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *