mpzp warszewo

Publiczne wyłożenie MPZP „Warszewo-Dzierżonia”

Prezydent Szczecina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Dzierżonia”.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 1,92 ha. Projektowane zmiany dotyczą ulicy Ks. Jana Dzierżonia z przyległymi do niej terenami, na odcinku od skrzyżowania w rejonie ulicy Na Stoku do skrzyżowania z ulicą Szwedzką.

Przedmiotem planu jest układ komunikacyjny z systemem infrastruktury technicznej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 30.08.2016 r. do 19.09.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.09.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 4 października 2016.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

Dzierżonia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *