Zakończenie pracy zespołu roboczego ds. zmian statutów Rad Osiedli

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy pracę zespołu roboczego, który przez kilka ostatnich miesięcy zajmował się propozycjami zmian do statutów Rad Osiedli. Zespół z Rady Osiedla Warszewo zgłosił kilka propozycji zmian do statutów m.in.:
– wykreśliliśmy paragraf dotyczący powoływania rady seniorów;
– dodaliśmy zapis, że do zadań osiedla należy wnioskowanie i opiniowanie do organów Miasta lokalizacji na terenie Osiedla ośrodków kultu religijnego;
– skróciliśmy czas składania pisemnych projektów uchwał z 14 na 7 dni przed posiedzeniem Rady;
– uprościliśmy działanie komisji poprzez wykreślenie części zapisów, które ze względu na ich mocne sformalizowanie mogły paraliżować skuteczne działanie wielu inicjatyw poszczególnych radnych, szczególnie zaangażowanych w dany projekt.

Opracowany dokument zostanie przedłożony przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin do Biura Rady Miasta celem przedłożenia Komisji Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Komisja Inicjatyw Społecznych na posiedzeniu w dniu 15.11.2016 będzie rozpatrywać ten dokument wspólnie z Miejską Komisją Wyborczą, która opracowywała zmiany do statutów RO w zakresie ordynacji wyborczej.

Obowiązujący do czasu uchwalenia nowego dokumentu Statut Osiedla Warszewo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *