Wiosenne porządki – pomóż sobie, pomóż nam

Na pewno każdy z nas chciałby mieszkać na zadbanym osiedlu, spacerować po czystych chodnikach czy upajać się pięknem zieleni. Niestety, dla wielu z nas odpowiedzialność za stan otoczenia jest wciąż tematem tabu. Sterty śmieci wyrzucane gdzie popadnie to przykład elementarnego braku kultury. Na naszej dzielnicy nie brakuje takich miejsc. Nie przechodźmy obojętnie widząc butelkę lub inne opakowanie leżące na chodniku czy trawniku. Weź sprawy w swoje ręce i wrzuć śmieci do kosza. Tylko tyle i aż tyle…

Właściciele posesji, zarządcy infrastruktury drogowej, wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenach, które z mocy prawa im podlegają. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), a także z ogólnych reguł kodeksu cywilnego.

Dzięki naszej interwencji udało się zmobilizować zarządcę szczecińskich dróg (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) i uporządkowano część ulicy Duńskiej, a także wymieniono uszkodzoną studzienkę TP SA.

Zachęcamy Państwa do monitorowania własnej okolicy i przypominania zarządcom dróg, właścicielom nieruchomości jakie obowiązki na nich spoczywają. Oto kilka pomocnych wskazówek, gdzie można dokonywać zgłoszeń:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Interwencyjny numer telefonu: 91 48 00 500
e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl

Straż Miejska
Numer telefonu: 91 453 64 50

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin
e-mail: wgkios@um.szczecin.pl