Projekt budżetu miasta Szczecin na 2017 rok – planowane inwestycje na Warszewie

W dniu 15 listopada br. Prezydent Miasta Szczecina przedłożył projekt Budżetu Miasta Szczecina na 2017 r. Przedstawiamy zadania na terenie osiedla Warszewo z planem realizacji w 2017 r.:

  1. Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej), kwota 1 000 000 zł.
  2. Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej, kwota 600 000 zł.
  3. Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego, kwota 500 000 zł z prognozą budżetu na 2019 r. w wysokości 5 000 000 zł.
  4. Przebudowa i uzbrojenie ul. Czeskiej oraz ul. Ogródkowej. W ramach tej inwestycji przewiduje się budowę nowej nawierzchni ulic, wykonanie uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną oraz wykonanie oświetlenia ulic. Kwota 2 051 070 zł.
  5. Zagospodarowanie terenu parku Warszewo-Podbórz – ETAP I w zakresie regulacji cieku Warszowiec, budowy ścieżek rowerowych, placów zabaw i rekreacji (powierzchnia działki 19.513 m2). Kwota 2 440 000 zł.
  6. Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie, kwota 1 000 000 zł z prognozą budżetu na 2018 r. w wysokości 29 700 000 zł i 29 000 000 zł w 2019 r.
  7. Przebudowa ulic Andersena*, Północnej i Wapiennej, kwota 500 000 zł z prognozą budżetu na 2019 r. w wysokości 4 730 000 zł.

Projekt Budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok : TUTAJ

*ul. Andresena jest położona w granicach osiedla Osów.