Pomysły mieszkańców na małe inwestycje

10. września podczas jubileuszowych X Dni Warszewa rozdawaliśmy książki Marka Łuczaka „Warszewo, Osów, Głębokie„. Warunkiem otrzymania książki było wskazanie pomysłu na małe inwestycje na naszym osiedlu, o wartości do ok. 200 tys. zł.

Oto pomysły naszych mieszkańców:
(nie wszystkie pomysły mieszczą się w założonej granicy kosztowej, jednak przytaczamy wszystkie zebrane propozycje)

 1. Stacja rowerów miejskich – koło nowego budowanego kościoła
 2. Zagospodarowanie Stawu Jaworowego przy budowanej szkole podstawowej – ul. Podbórzańska / ul. Nowoszkolna
 3. Ogród sensoryczny (edukacyjny dla dzieci) – przy Jaworowym Stawie
 4. Polana rekreacyjna przy Jaworowym Stawie z miejscem na ławeczki, grilla, coś dla dzieci – ul. Podbórzańska, Jaworowy Staw
 5. 100 stojaków rowerowych na osiedlu Warszewo – przy najważniejszych celach podróży (szkoła, kościół, okolice sklepów, w pobliżu przystanków)
 6. Siłownia pod chmurką (drążki do ćwiczeń) – park przy ul. Kalinowej
 7. Kino pod chmurką z opcją zimową w sali gimnastycznej – przy siedzibie Rady Osiedla
 8. Ławki na ul. Włoskiej – ul. Włoska
 9. Modernizacja placu zabaw (nowe instalacje, siłownia, itp.) – plac zabaw przy Radzie Osiedla Warszewo, ul. Rostocka
 10. Siłownia na powietrzu, skatepark – stary cmentarz lub Podbórz
 11. Zielony skwer przy ul. Szczecińskiej – ul. Szczecińska przy mini rondzie
 12. Modernizacja i przedłużenie ul. Szwedzkiej do ul. Andersena-Wapiennej (zlikwiduje to niebezpieczne zakręty na ul. Wapiennej)
 13. Boisko do mini-futbolu dla małych dzieci do 11 lat – ul. Kalinowa
 14. Siłownia pod chmurką – w parku przy d. cmentarzu lub na terenie szkoły
 15. Skatepark – pod lasem
 16. Siłownia pod chmurką – plac zabaw ul. Złotowska
 17. Fitness z siłownią – ul. Duńska
 18. Małe hospicjum – ul. Podbórzańska
 19. Placówka Caritas – opiekuńcza dla dzieci – Warszewo
 20. Małe przyjazne dzieciom Zoo – Podbórz
 21. Amfiteatr leśny – park leśny w pobliżu miejsca na ognisko
 22. Park dendrologiczny w stylu japońskim – Wodozbiór
 23. Budowa ścieżki rowerowej – ul. Podbórzańska
 24. Stacja roweru miejskiego – przy pętli autobusowej przy ul. Podbórzańskiej
 25. Ciąg parkowy od ul. Szczecińskiej do ul. Belgijskiej (etap I) – od planowanej łąki kwietnej przy Tesco do ul. Jemiołowej
 26. Skatepark – przy szkole
 27. Siłownia na świeżym powietrzu i skatepark – park przy ul. Wapiennej / ul. Duńskiej
 28. Ścieżka turystyczno-poznawcza po miejscach dawnego Warszewa dot. zabudowy osiedla Warszewa z uwzględnieniem obiektów w lesie (pozostałe fundamenty) wzdłuż ul. Podbórzańskiej
 29. Stadion piłkarski, klub piłkarski „Wicher Warszewo” – ul. Jantarowa

Zmiany w planach zagospodarowania

Rada Miasta Szczecin na posiedzeniu dn. 12 września 2017 r. głosowała w sprawie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie naszego osiedla. Częste zmiany w planach to zmora ostatnich lat naszego osiedla, które podlega dużej presji inwestycyjnej.

Warszewo-Duńska 3

Radni przegłosowali projekt MPZP Warszewo-Duńska 3, który jest zmianą części istniejącego planu Warszewo-Duńska z 2008 r. 

Plan obejmuje obszar 3,16 ha po wschodniej stronie strumienia Warszewiec, w rejonie ul. Na Stoku.
Prace planistyczne zostały zainicjowane na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Głównym zadaniem planu jest umożliwienie przeprowadzenia likwidacji istniejącej przepompowni ścieków przy ul.Fińskiej celem budowy kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem układu grawitacyjnego, co przyczyni się do poprawy gospodarki ściekowej w mieście.
W miejscu zlikwidowanej przepompowni będzie mógł powstać budynek usługowy.

Pełny tekst + rysunki do uchwały Warszewo-Duńska 3

zmiany w planach zagospodarowania
Przegłosowany MPZP Warszewo-Duńska 3

Warszewo-Wkrzańska 2

Radni przegłosowali przystąpienie do zmiany części obowiązującego MPZP Warszewo-Wkrzańska z 2010 r. Teren obejmuje obszar 15,77 ha w rejonie ulic: Ostoi-Zagórskiego, Wkrzańska, Traszki, Salamandry.
Prace planistyczne zostały zainicjowane na wniosek właścicieli niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul.Traszki, którzy występują o zmiany ustaleń obsługi inżynieryjnej oraz form i kompozycji nowej zabudowy jednorodzinnej. Plan zweryfikuje
ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu w związku z planowaną inwestycją
 III etapu Trasy Północnej.

Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu + uzasadnienie

zmiany w planach zagospodarowania
Obszar projektowanego MPZP Warszewo-Wkrzańska 2

Warszewo-Rafy Kolarowej

Radni przegłosowali przystąpienie do zmiany części obowiązującego MPZP Warszewo-Kredowa z 2007 r. Teren obejmuje dwa obszary: w rejonie ulic: Rafy Kolarowej i Jurajskiej oraz niewielki teren przy ul. Morenowej.
Do sporządzenia zmiany planu dla terenu przy ul. Rafy Kolarowej i ul. Jurajskiej przystąpiono na wniosek właścicieli nieruchomości oraz na wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta. Zmiana planu terenu przy ul. Rafy Koralowej dotyczy rozszerzenia zakresu usług, zmiany linii zabudowy oraz gabarytów zabudowy. Zmiana planu dla terenu położonego przy ul. Jurajskiej pozwoli na powiększenie terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poprzez rezygnację z części terenu przeznaczonego
dla drogi wewnętrznej.
Zmiana planu dla terenu położonego przy ul. Morenowej umożliwi
przeznaczenie terenu dla usług w zakresie opieki nad dziećmi i edukacji przedszkolnej.

Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu + uzasadnienie

zmiany w planach zagospodarowania
Obszar projektowanego MPZP Warszewo-Rafy Kolarowej