Propozycje do budżetu Szczecina na 2016 rok

Rada Osiedla Warszewo złożyła szereg propozycji do wpisania do projektu budżetu miasta na rok 2016:

 • budowa ul. Wapiennej-Andersena
 • budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy SP7 (basen)
 • budowa boiska sportowego przy ul. Kredowej
 • budowa zasilenia w wodę Czarnego Stawu
 • przebudowa skrzyżowania Duńska/Złotowska/Włoska
 • budowa łącznika ul.Dzierżona z ul.Chopina
 • budowa miejsc parkingowych (skrzyżowanie Perlista/Złotowska, Duńska pomiędzy Złotowską i Kostrzewskiego, Podbórzańska przy pętli autobusowej, Złotowska na odcinku do Jantarowej)
 • budowa nawierzchni ul. Miodowej
 • remont kapitalny ul. Perlistej
 • budowa oświetlenia i chodników w ciągu ul. Rostockiej
 • budowa stacji roweru miejskiego przy ul. Duńskiej – okolice Tesco, Netto
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podbórzańskiej
 • budowa infrastruktury podziemnej w obszarze Warszewo I – kontynuacja (ul. Ogródkowa, Ziołowa, Polnych Kwiatów, Rodzinna, Czeska)
 • budowa placu ćwiczeń pod chmurką – okolice skrzyżowania ul. Duńska/Złotowska/Włoska lub ul. Szczecińska/Poznańska
 • budowa i zagospodarowanie terenu na kąpielisko „Wysoki Staw”
 • bieżące utrzymanie i nadzór konserwatorski nad użytkami ekologicznymi – Staw przy ul. Śródleśnej, Wysoki Staw, Jaworowy Staw, Warszowiec, Bystry Rów