Stoki

Stoki to niewielkie osiedle położone między Warszewem a Niemierzynem. Granice osiedla określają: ulica Duńska od wschodu, ul. Złotowska, Rosponda od północy, ciek wodny Warszewiec od zachodu, ul. Wiosny Ludów od południa.

stoki warszewo
Granice osiedla Stoki

Historia osiedla

Tereny osiedla należały do majątku Bukowo. W XIX w. uprawiano tu powszechnie buraki cukrowe, przerabiane następnie w cukrowni na Drzetowie. Pod koniec XIX w. w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na cegłę, z uwagi na dynamicznie rozwijające się budownictwo w Szczecinie rozpoczęto eksploatację gliny na terenie osiedla. W 1896 r. zbudowano mały piec do wypalania cegieł oraz szopy do ich suszenia. Przed I Wojną Światową w Stokach pracowało już 6 cegielni. Śladem po ich działalności są liczne wyrobiska oraz stawy-glinianki.

stoki warszewo szczecin
F. Schütt, Widok Stoków w 1937, rysunek piórkiem

Współczesne Stoki

Obecna zabudowa osiedla jest dość urozmaicona. Pod koniec lat 80-tych XX wieku powstał zespół 5-kondygnacyjnych bloków przy ul. Wiosny Ludów. Początek XXI wieku to intensyfikacja działań inwestycyjnych w części północnej – budowa domów jednorodzinnych przy ul. Glogera i ul. Wieczorowskiego. W 2007 roku ukończono budowę zespołu budynków wielorodzinnych w kwartale ulic Duńska, Złotowska, Kostrzewskiego.

warszewo stoki
fot. calbud / www.calbud.com.pl

Administracyjnie północna część osiedla należy do Warszewa, zaś część południowa do osiedla Arkońskie-Niemierzyn.

Nazwa Stoki

Polska nazwa pseudotopograficzna pochodzi od wyrazu stok, zbocze. Pochodzenie nazwy niemieckiej – Rollberg nie jest do końca jasne. Rollen znaczy toczyć, wytaczać, Berg oznacza górę – prawdopodobnie w znaczeniu zbocze, stok góry.


Źródła:
  • Marek Łuczak „Warszewo” Szczecin 2007
  • T.Białecki, L.Turek-Kwiatkowska „Szczecin stary i nowy” Szczecin 1991
  • „Encyklopedia Szczecina” pod red. T.Białeckiego, Szczecin 2015
  • pomeranica.pl – Encyklopedia Pomorza Zachodniego

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.