Spotkanie z prezydentem

Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek zaprasza na spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Północ. Temat spotkania : Podsumowanie pierwszego roku nowej kadencji.

Spotkanie odbędzie się  10.11.2015 0 godz.18.00 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym przy ul.Hoża 6.

Czas całości 1,5 do 2 godzin.


1. Powitanie, otwarcie, następnie moderowanie  > Radny z danego okręgu / Czas do 10 min.

2. Wystąpienie prezydenta / Czas 40-50 min.

  • Podsumowanie roku – stan realizacji porozumienia dla Szczecina
  • Informacja o projekcie budżetu – głównych zamierzeniach na 2016 r.
  • Sprawy bieżące – komentarze itd.

3. Dyskusja moderowana / Czas 30-45 min.

Tereny przeznaczone do zmian w MPZP Warszewo-Duńska

Przypominamy o możliwości składania uwag do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska, który jest wyłożony w Biurze Planowania do 26 października.

Aby łatwiej móc porównać proponowane zmiany z istniejącym planem, poniżej zamieszczamy rysunek planu z zaznaczeniem terenów elementarnych przeznaczonych do zmiany (na kolorowo – dla łatwiejszego czytania planu) oraz część tekstową również dotyczącą wyłącznie terenów elementarnych do zmiany.

mpzp warszewo duńska
kliknij aby powiększyć w nowym oknie

Tereny elementarne przeznaczone do zmian