Trasa pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Podbórzańskiej i Szczecińskiej

Prezentujemy projekt ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Podbórzańskiej i Szczecińskiej.  Koszt inwestycji oszacowano na około 2 mln zł. Realizacja projektu jest wpisana do wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Miasta Szczecin na lata 2019-2020. Przedsięwzięcie będzie obejmować przebudowę około 2 km drogi w zakresie:

– budowy nowych odcinków chodników,
– budowy ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ulicy Podbórzańskiej i północno – zachodniej strony ul. Szczecińskiej,
– budowy miejsc parkingowych,
– przebudowy zjazdów,
– przebudowy przepustu pod jezdnią ul. Podbórzańskiej,
– budowy wyniesionych przejść dla pieszych,
– budowy parkingu dla rowerów ze stojakami typu „U”
– przebudowy następujących sieci uzbrojenia: sieć kanalizacyjna deszczowa, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna, oświetleniowa.
– wycinki części drzew
– kompensacji zieleni w postaci projektowanych zieleńców oraz nasadzeń drzew i krzewów,
– zachowania istniejącego ciągu pieszo – rowerowego między skrzyżowaniami z ulicami Miodową i Morenową.

  1. Plan sytuacyjny z elementami organizacji ruchu (między skrzyżowaniami z ul. Miodową i Morenową)
  2. Plan sytuacyjny z elementami organizacji ruchu (między ul. Morenową a Jaworowym Stawem)
  3. Plan sytuacyjny z elementami organizacji ruchu (między Jaworowym Stawem a skrzyżowaniami z ul. Szczecińską i Poznańską)
  4. Plan sytuacyjny z elementami organizacji ruchu (między ul. Szczecińską i Poznańską a skrzyżowaniem z ul. Wapienną).
zakres-opracowania
Zakres inwestycji

Młodzieżowy Uniwersytet Medyczny PUM

Zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w kolejnej edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM).

Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi:
1. edukacja młodzieży,
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych,
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu,
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach,
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi,
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim,
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…,
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM,
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych,
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie – najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim,
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają
1. certyfikat ukończenia MAM PUM,
2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum w rubryce osiągnięcia ucznia.

Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 6 października 2016 do 30 kwietnia 2017, o godzinie 17.00.

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu z biologii, fizyki i chemii.
Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 30 września 2016 roku, o godzinie 20.00.
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
www.lo4.szczecin.pl
https://www.pum.edu.pl/studia/mam-pum

Projekt  finansowany jest ze środków Miasta Szczecin.