Przystąpienie do sporządzania MPZP „Warszewo-Duńska 3”

Plan jest zmianą części planu zagospodarowania „Warszewo-Duńska” z 2008 roku.

Plan obejmuje obszar o powierzchni 3,16 ha położony w granicach administracyjnych osiedli Warszewo i Osów w dzielnicy Północ, w rejonie ulic: Fińskiej, Złotowskiej, Na Stoku.

Przedmiotem planu są: tereny usług z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. K. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, p. 108-114, I piętro, w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie 22 dni od daty ukazania się Ogłoszenia – tj. do 10 sierpnia 2016.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

plan
Granica terenu objętego przystąpieniem do sporządzania mpzp

Bezpieczne wakacje z Portalem „Bezpieczni Razem”

Portal Urzędu Miasta Szczecin Bezpieczni Razem zaprasza do zapoznania się z materiałami, dzięki którym nasze wakacje będą bezpieczniejsze:

 1. Jak ratować tonącego – Rozmowa z Panem Mirosławem Wawerem, instruktorem samoobrony
 2. Bezpieczne nurkowanie – Rozmowa z Panem Grzegorzem Galińskim Starszym Asystentem w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 3. Gdy samochód tonie – Rozmowa z Panem Mirosławem Wawerem, instruktorem samoobrony.
 4. Przygotowanie do podróży – Rozmowa z Panem Grzegorzem Galińskim Starszym Asystentem w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 5. Zadbajmy o szczepienia przed podróżą cz.1, cz.2 – Rozmowa z Panem Grzegorzem Galińskim Starszym Asystentem w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 6. Choroba lokomocyjna w podróży – Rozmowa z Panem Grzegorzem Galińskim Starszym Asystentem w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 7. Podróż z dziećmi – Rozmowa z Panem Grzegorzem Galińskim Starszym Asystentem w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 8. Kobieta w ciąży podróżuje – Rozmowa z Panem Grzegorzem Galińskim Starszym Asystentem w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 9. Zagrożenia wakacyjne cz.1, cz.2, cz.3 –  Rozmowa z Panem Grzegorzem Galińskim Starszym Asystentem w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 10. Wycieczka w góry – Rozmowa z Panem Grzegorzem Galińskim Starszym Asystentem w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 11. Jak kupić wycieczkę cz.1, cz.2, cz.3 – Rozmowa z Panią Longiną Kaczmarek – Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie
 12. Ubezpieczenia turystyczne  – Rozmowa z Panią Longiną Kaczmarek – Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie
 13. Podróżuj bezpiecznie z serwisem Ministerstwa Spraw Zagranicznych ODYSEUSZ.

Propozycje do budżetu miasta na rok 2017

Rada Osiedla Warszewo na posiedzeniu w dn. 02. czerwca 2016 zdecydowała o zgłoszeniu następujących propozycji do budżetu miasta Szczecin na rok 2017:

 1. Remont kapitalny ul. Perlistej
 2. Budowa oświetlenia i chodników w ciągu ul. Rostockiej
 3. Budowa i zagospodarowanie terenu na kąpielisko „Wysoki Staw”
 4. Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego (basen) przy Szkole Podstawowej nr 7
 5. Budowa infrastruktury podziemnej w obszarze Warszewo I – kontynuacja
 6. Budowa łącznika pomiędzy ul. Dzierżonia a ul. Chopina
 7. Budowa stacji roweru miejskiego na terenie osiedla
 8. Budowa łącznika ul. Miodowej
 9. Uzbrojenie ulic Kredowej i Zagórskiego-Ostoi
 10. Budowa placu ćwiczeń „pod chmurką”
 11. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podbórzańskiej
 12. Budowa boiska sportowego
 13. Budowa terenów rekreacyjnych na terenie osiedla  Warszewo
 14. Budowa parku rekreacyjnego „Warszewo-Podbórz” etap II