Bukowo

Bukowo to średniej wielkości osiedle na północny wschód od Warszewa. Administracyjnie stanowi odrębne osiedle Szczecina z własnym samorządem mieszkańców, podobnie jak Warszewo. Jednak fizjograficzne granice osiedla nie zawsze pokrywają się z tymi wprowadzonymi uchwałą miejską z 1990 r. Dlatego część Bukowa administracyjnie przynależy do osiedla Warszewo. Chodzi o tereny wyznaczone przez cieki wodne-  Gręziniec na północy i wschodzie oraz Sienniczka na południu i zachodzie.

bukowo szczecin warszewo
Granice fizjograficzne osiedla Bukowo

Stare Bukowo

Znajduje się na południe od rzeczki Gręziniec, po wschodniej stronie polnej drogi będącej przedłużeniem ul. Ostoi-Zagórskiego. Osiedle założono w XVIII wieku jako owczarnia. Po wycince lasu bukowego w połowie XIX w. osiedle przekształciło się w osadę rolniczą z plantacją buraków jako wiodącym produktem uprawnym. W 2 poł. XIX w. ziemie zostały poddane parcelacji i wykupione przez szczecińskich kupców. Osadę przekształcono w folwark, wtedy powstał parterowy budynek dworu i zabudowania gospodarcze.

W latach 30-tych XX w. wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu wzdłuż potoku Gręziniec na północ od folwarku założono park krajobrazowy. Zbudowano betonowe fontanny, mostek, spiętrzono wodę Gręzińca tworząc małe stawy. W 1936 r. ustawiono znaleziony w pobliżu duży głaz narzutowy, na którym wyryto cytat z Schillera: Natura jest nieskończenie dzielącym się Bogiem.

Z całego kompleksu do dziś ocalały fundamenty niektórych budynków, betonowe fontanny, mostek, resztki murów oporowych i oczywiście Głaz Bukowski.

stare bukowo
Alt Buchholz

Nowe Bukowo

W 1825 roku w miejscu gdzie obecnie krzyżuje się ciek wodny Gręziniec oraz droga polna ul. Ostoi-Zagórskiego powstała tzw. Nowa Kolonia skupiająca pracowników cegielni i kopalni gliny. W okolicy powstały 3 cegielnie, każda produkująca około 100 tys. cegieł rocznie. W 1862 r. osiedle liczyło już 111 mieszkańców. Po rozbudowie osiedla zmieniono jego nazwę na Neu Buchholz, zaś stara XVIII-wieczna część otrzymała nazwę Alt Buchholz.

Przyszłość

W przyszłości w śladzie obecnej ul. Ostoi-Zagórskiego ma powstać III etap Trasy Północnej, który połączy istniejący odcinek kończący się na ul. Łącznej z Szosą Polską na północy. Pomiędzy jezdniami Trasy Północnej ma również zostać wybudowana linia tramwajowa. Powstanie tej trasy z pewnością uruchomi prywatne procesy inwestycyjne po jej wschodniej stronie. Plany zagospodarowania dopuszczają powstanie tu bardzo urozmaiconej funkcjonalnie zabudowy – od domów jednorodzinnych przez budynki wielorodzinne do obiektów usługowych.

Nazwa Bukowo

Nazwa polska jest kalką nazwy niemieckiej – Buchholz wywodzącej się od drzewa.

alt buchholz
Stare Bukowo na historycznej mapie

Źródła:
  • Marek Łuczak „Warszewo” Szczecin 2007
  • T.Białecki, L.Turek-Kwiatkowska „Szczecin stary i nowy” Szczecin 1991
  • „Encyklopedia Szczecina” pod red. T.Białeckiego, Szczecin 2015
  • pomeranica.pl – Encyklopedia Pomorza Zachodniego

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.