Publiczne wyłożenie MPZP „Warszewo-Duńska 3”

Prezydent Szczecina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Duńska 3”.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 3,16 ha. Projektowane zmiany dotyczą okolicy ulic: Fińska, Złotowska, Na Stoku. Przedmiotem planu są tereny usług, zieleni urządzonej, komunikacji.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 12.06.2017 r. do 03.07.2017 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 17 lipca 2017.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

Granica terenu objętego sporządzeniem planu „Warszewo-Duńska 3”