Sienno

Niewielkie osiedle znajdujące się przy ulicy Łącznej, która stanowi jego południową granicę. Od wschodu Sienno graniczy z ogrodami działkowymi, od zachodu z ul. Wkrzańską – kolejny etap Trasy Północnej, zaś północną granicą jest ciek wodny Sienniczka. Administracyjnie należy do osiedla Żelechowa.

sienno szczecin
Granice osiedla Sienno

Historia osiedla

W połowie XIX wieku na łąkach należących do Warszewa oraz do parafii w Golęcinie (znajdujących się pomiędzy średniowieczną wsią Warszewo a terenami rolniczymi Żelechowej) powstała osada Sienno. Składały się na nią 4 gospodarstwa rolnicze oraz 2 gospodarstwa ogrodnicze. Pracowała tu również cegielnia, która np. w roku 1864 wyprodukowała około 400 tysięcy cegieł. W tym samym roku gospodarstwa wykupił szczeciński kupiec Wellmann, łącząc je w folwark Heuershof, od nazwiska jednego z właścicieli.

W środkowej części folwarku, przy dzisiejszej ul. Łącznej 4 (niem. Züllchower Straße) powstał dwór, poprzedzało go podwórze gospodarcze, a na tyłach ze stawem założono park.

W 1865 roku powstała w Siennie druga cegielnia, która jednocześnie budowała mieszkania służbowe dla swoich pracowników.

Dwór Sienno

Nowy dwór wybudowano około 1918 roku, po wykupieniu folwarku przez Radę Miejską w Szczecinie. Przy dworze powstało osiedle domów mieszkalnych. Dwór o powierzchni użytkowej ok. 780 m2 posiadał w swojej centralnej części wielką sień, do której prowadziło główne wejście z ganku

Po wojnie folwark przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne. W dworze powstało biuro i mieszkanie dyrektora. Później budynek podzielono na kilka mieszkań – był zamieszkany przez kilka rodzin jeszcze do 2006 roku.

sienno warszewo szczecin
Dwór Sienno współcześnie fot. Marek Łuczak

Małe Błonia

Od 2010 roku na terenie osiedla realizowany jest duży zespół mieszkaniowy Małe Błonia składający się z kameralnych 3-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych od strony ulicy Łącznej oraz domków jednorodzinnych w pozostałej części osiedla.

Nowe ulice wytyczone na terenie Sienna kontynuują nazewnictwo ulic po południowej stronie ulicy Łącznej. Stąd ulice: Kanarka, Zimorodka, Przepiórki, Sójki, Kolibra, Czapli, Świergotki, Pelikana, Flaminga.

We wrześniu 2014 roku oddano do użytku II etap Trasy Północnej oraz zbudowaną od podstaw nową drogę w śladzie ulicy Łącznej od ul. Rostockiej do ul. Piaskowej. Dzięki nowym drogom, Sienno dotąd nieco odesparowane od reszty miasta zyskało szybkie połączenie z Niebuszewem oraz wygodny dojazd do centrum Warszewa.

Nazwa Sienno

Polska nazwa jest kalką nazwy niemieckiej. Heuershof znaczy Sienny Dwór. Heuer znaczy siano, Hof znaczy dwór.


Źródła:
  • Marek Łuczak „Warszewo” Szczecin 2007
  • T.Białecki, L.Turek-Kwiatkowska „Szczecin stary i nowy” Szczecin 1991
  • „Encyklopedia Szczecina” pod red. T.Białeckiego, Szczecin 2015
  • pomeranica.pl – Encyklopedia Pomorza Zachodniego

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.