Linki

Warszewo

Modelarnia przy Radzie Osiedla Warszewo

Parafia pw. św. Antoniego

Stowarzyszenie Nasze Warszewo

Dzielnicowi

Szczecin

Konsultuj Szczecin – aktualnie odbywające się konsultacje społeczne

Osiedla – serwis urzędu miejskiego dot. działalności Rad Osiedli

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Portal Systemu Informacji Przestrzennej – bogate zasoby mapowe

Mapa turystyczno-przyrodnicza – ciekawy, choć mało znany serwis o użytkach ekologicznych Szczecina

pomeranica.pl – internetowa encyklopedia Pomorza Zachodniego

ecoszczecin.pl – gospodarka odpadami w Szczecinie

Alert Szczecin – serwis do zgłaszania awarii, nieczystości, błędów infrastrukturalnych, miejsc niebezpiecznych w Szczecinie

trafic.szczecin.pl – zmiany organizacji ruchu, utrudnienia, itp.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – serwis do zgłaszania Policji wykroczeń związanych np.: z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, złą organizacją ruchu itp.

Zanieczyszczenie powietrza – portal aktualnego zanieczyszczenia powietrza w punkcie pomiarowym przy ul. Łącznej.

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.