Budżet RO na małe inwestycje 2016

Rada Osiedla Warszewo zdecydowała o przeznaczeniu środków budżetowych w roku 2016 na budowę chodnika po południowo-wschodniej stronie ul. Szczecińskiej.

Obecnie chodnik wzdłuż ul. Szczecińskiej urywa się naprzeciw domu przy ul. Szczecińskiej 25, zaś chodnik wzdłuż ul. Duńskiej urywa się przy Starej Kuźni.

ZDiTM oszacował wstępnie koszty budowy około 80 m chodnika wraz z podcięciem i zabezpieczeniem istniejącej skarpy, ewentualną wycinką drzew oraz wykonaniem dokumentacji projektowej na około 150 tys. zł

budżet 2016
fot. Google Street View
budżet 2016
fot. Google Street View