Archiwa tagu: konsultacje

Jak powinno rozwijać się Warszewo?

Do 19 kwietnia każdy może wnieść uwagi do projektu Studium.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

To podstawowy i obowiązkowy dokument planistyczny, który musi posiadać każda gmina. Dotyczy całego obszaru gminy (miasta). Na podstawie dokumentu Studium powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą konkretnych przestrzeni w mieście. 

To w dokumencie Studium określa się gdzie powstaną nowe drogi, jaką będą mieć szerokość (np. 1, 2, 3 pasy ruchu) W Studium planuje się lokalizacje pod nowe inwestycje publiczne, takie jak szkoły czy ogólnodostępne parki. Dokument Studium wskazuje gdzie będą mogły powstać domy jednorodzinne, a gdzie intensywna zabudowa mieszkaniowa. 

Aktualnie obowiązujący dokument Studium obowiązuje od 2012 roku. To rzadka okazja, żeby zabrać głos w dyskusji o kierunkach rozwoju Warszewa i całego Szczecina. 

Fragment projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

Konsultacje Studium

Konsultacje trwają do 19 kwietnia. Swoje uwagi można wysłać mailem. Więcej informacji o tym jak wziąć udział w konsultacjach na stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116284.asp

Każdy może wnieść uwagi do projektu Studium!

szczeciński budżet obywatelski 2020

Głosowanie trwa do 6 grudnia 2019 r. do godz. 12
Głosować można na stronie internetowej:
www.sbo.szczecin.eu

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy naszego miasta, bez względu na wiek i miejsce zameldowania.
W tym roku również osoby niezameldowane, ale mieszkające w Szczecinie będą mogły oddać swój głos zarówno przez Internet jak i tradycyjnie w punktach do głosowania.

Można oddać łącznie 5 głosów, w tym:

  • 2 głosy na projekty ogólnomiejskie,
  • 3 głosy na dowolne projekty lokalne

Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy.

Projekty ogólnomiejskie z obszaru Warszewa

Rewitalizacja Jaworowego Stawu na Warszewie

Projekty lokalne z obszaru Warszewa

 

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 – projekty z Warszewa

Głosowanie w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w dn. 28 września – 12 października.

Głosować można na stronie SBO 2019

W poprzednich edycjach projekty z Warszewa miały sporo szczęścia. Mieszkańcy korzystają już prawie od roku ze stacji roweru miejskiego przy ul. Duńskiej, zaś Park Warszewo-Podbórz powinien zostać ukończony jeszcze w tym roku. W tym roku mieszkańcy zgłosili w sumie aż 5 projektów dotyczących naszego osiedla.

Zadania ogólnomiejskie

Zadania dla dzielnicy Północ – duże

Zadania dla dzielnicy Północ – małe