Publiczne wyłożenie MPZP „Warszewo-Dzierżonia”

Prezydent Szczecina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Dzierżonia”.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 1,92 ha. Projektowane zmiany dotyczą ulicy Ks. Jana Dzierżonia z przyległymi do niej terenami, na odcinku od skrzyżowania w rejonie ulicy Na Stoku do skrzyżowania z ulicą Szwedzką.

Przedmiotem planu jest układ komunikacyjny z systemem infrastruktury technicznej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 30.08.2016 r. do 19.09.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.09.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 4 października 2016.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

Dzierżonia

„Kapslowe Mistrzostwa Szczecińskich Podwórek”

Spędzasz wakacje w domu? Wyjdź na dwór!

Zapraszamy do wspólnego majsterkowania i sportowej rywalizacji szczecińskich podwórek na dachu Centrum Dialogu Przełomy.

Tor kapslowy na placu Solidarności przygotowany na Noc Muzeów cieszył się ogromnym zainteresowaniem gości zwiedzających CDP. Zarówno starsi, jak i młodsi zawodnicy wyrażali chęć zorganizowana takiej gry na swoich podwórkach. Centrum Dialogu Przełomy postanowiło do tego zachęcić. Kapslowe Mistrzostwa Szczecińskich Podwórek to propozycja dla wszystkich, którzy nie boją się wyjść z domu, ruszyć wyobraźnią i spotkać z sąsiadem.

Zasady są proste: drużyna złożona z koleżanek i kolegów z podwórka, rodziców i sąsiadów buduje tor kapslowy i organizuje trening reprezentacji podwórka. Następnie zgłasza swój tor do konkursu na najciekawszy obiekt i bierze udział w Kapslowych Mistrzostwach Szczecińskich Podwórek, które rozegrane zostaną na dachu Centrum Dialogu Przełomy. Elementy torów zgłoszonych do konkursu zostaną wykorzystane do budowy wielkiego toru kapslowego na placu Solidarności, który będzie tym samym wystawą plenerową prac uczestników mistrzostw.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2016
Ogłoszenie wyników konkursu: początek września 2016
Kapslowe Mistrzostwa Szczecińskich Podwórek: wrzesień 2016 (dokładny termin zostanie podany pod koniec sierpnia)

Regulamin Kapslowych Mistrzostw Szczecińskich Podwórek znajduję się na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu:
Ewa Bydałek, tel. 797 389 339, e-mail: ewa_bydalek@wp.pl

kapslowe mistrzostwa