Zakończenie pracy zespołu roboczego ds. zmian statutów Rad Osiedli

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy pracę zespołu roboczego, który przez kilka ostatnich miesięcy zajmował się propozycjami zmian do statutów Rad Osiedli. Zespół z Rady Osiedla Warszewo zgłosił kilka propozycji zmian do statutów m.in.:
– wykreśliliśmy paragraf dotyczący powoływania rady seniorów;
– dodaliśmy zapis, że do zadań osiedla należy wnioskowanie i opiniowanie do organów Miasta lokalizacji na terenie Osiedla ośrodków kultu religijnego;
– skróciliśmy czas składania pisemnych projektów uchwał z 14 na 7 dni przed posiedzeniem Rady;
– uprościliśmy działanie komisji poprzez wykreślenie części zapisów, które ze względu na ich mocne sformalizowanie mogły paraliżować skuteczne działanie wielu inicjatyw poszczególnych radnych, szczególnie zaangażowanych w dany projekt.

Opracowany dokument zostanie przedłożony przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin do Biura Rady Miasta celem przedłożenia Komisji Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Komisja Inicjatyw Społecznych na posiedzeniu w dniu 15.11.2016 będzie rozpatrywać ten dokument wspólnie z Miejską Komisją Wyborczą, która opracowywała zmiany do statutów RO w zakresie ordynacji wyborczej.

Obowiązujący do czasu uchwalenia nowego dokumentu Statut Osiedla Warszewo

Powitanie 10 000 mieszkańca Warszewa

W 2016 roku na naszym osiedlu zameldował się na pobyt stały 10 000 mieszkaniec. Z okazji przekroczenia tej symbolicznej liczby Rada Osiedla zadecydowała o uroczystym powitaniu tej szczególnej osoby. Okazał się nią pan Krzysztof, który zamieszkał przy ul. Duńskiej.

29 października przy okazji corocznej Krokusowej Rewolucji zaprosiliśmy pana Krzysztofa do siedziby Rady aby uroczyście powitać nowego mieszkańca. Pan Krzysztof otrzymał od nas symboliczne upominki: kosz pyszności, książkę Marka Łuczaka „Warszewo, Osów, Głębokie” oraz pamiątkowy dyplom.

powitanie
Pan Krzysztof oraz wiceprzewodniczący Rady Paweł Kowalski