Zielone Przedogródki i Podwórka – nabór wniosków

Jest szansa na rewitalizację zdewastowanych terenów zielonych przed budynkami.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zagospodarowania tzw. przedogródków i podwórek.

Jak powiedział rzecznik prasowy ZBiLK „W programach mogą uczestniczyć wszystkie wspólnoty mieszkaniowe – ważne, by teren zgłoszony do programu był terenem Gminy Miasto Szczecin. Przedogródki powinny znajdować się przy ciągach komunikacyjnych – niekoniecznie głównych”.

Więcej na http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=515